AT^SYSCFG

Z Wiki.bez-kabli.pl

Spis treści

Informacje

AT^SYSCFG - komenda konfiguracyjna dla modemów Huawei 2G/3G (starszych modeli bez LTE).

Odpowiada za ustawienie (kolejność zgodna z parametrami):

  1. tryb pracy (2G - GSM, 3G - WCDMA, automatyczny)
  2. kolejność wyboru trybu (np. najpierw WCDMA a potem GSM)
  3. ustawienie częstotliwości modemu dla GSM i UMTS
  4. włączenie/wyłączenie opcji roamingu
  5. tryb Domain (PS, CS)


Zamiennikiem tej komendy dla nowszych modemów 4G z LTE jest AT^SYSCFGEX.


Sieć Aero2 do poprawnego działania wymaga trybu domain PS dlatego też zaleca się ustawienie w modemie wartości <srvdomain> na 2 czyli trybu CS_PS, co umożliwi zalogowanie się do sieci i nawiązanie połączenia.

Składnia komendy

Składnia komendy:
TypKomendaMożliwe odpowiedziOpis
konfiguracyjna AT^SYSCFG=<mode>,<acqorder>,<band>,<roam>,<srvdomain> OK Podane ustawienia zostały pomyślnie zapisane.
ERROR Zła składnia komendy lub jakieś ustawienie nie jest obsługiwane przez modem.
odczyt AT^SYSCFG? ^SYSCFG:<mode>,<acqorder>,<band>,<roam>,<srvdomain>

OK

Odczytuje aktualne ustawienia w podanej kolejności. Żeby zinterpretować wartości skorzystaj z tabeli Opis parametrów:.
testowa AT^SYSCFG=? ^SYSCFG:
(lista wspieranych trybów),
(lista wspieranych kolejności),
(lista wspieranych częstotliwości),
(wspierane tryby roamingu),
(wspierane tryby domain)

OK

Odczytuje wszystkie wartości obsługiwane przez modem. Żeby zinterpretować wartości skorzystaj z tabeli Opis parametrów:.

Parametry komendy

Opis parametrów:
Parametr Wartość Opis Dodatkowe informacje
<mode> 2 Automatyczny wybór. Technologie w jakich modem będzie pracował. Zalecany jest Automatyczny wybór.
13 Tylko GSM (2G).
14 Tylko WCDMA (3G).
16 Zostawia aktualne ustawienie bez zmian.
Parametr Wartość Opis Dodatkowe informacje
<acqorder> 0 Automatyczne wyszukiwanie. Definiuje kolejność technologi w jakich modem będzie próbował nawiązać połączenie.
1 Najpierw GSM, potem WCDMA
2 Najpierw WCDMA, potem GSM.
3 Zostawia aktualne ustawienie bez zmian.
Parametr Wartość Opis Dodatkowe informacje
<band> 3FFFFFFF Wszystkie częstotliwości, tryb All Bands. Nie łączyć z innymi. Odpowiadają za częstotliwość GSM i UMTS na jakiej modem będzie pracował w trybie wybranym przy pomocy <acqorder>. Wszystkie wartości podane w systemie szesnastkowym. Można je łączyć ze sobą, za wyjątkiem 3FFFFFFF oraz 40000000.
00080000 GSM 850
00000080 GSM DCS systems 1800
00000100 Extended GSM 900
00000200 Primary GSM 900
00100000 Railway GSM 900
00200000 GSM PCS 1900
00400000 WCDMA IMT 2000
00800000 WCDMA II PCS 1900
04000000 WCDMA V 850
0002000000000000 WCDMA VIII 900
40000000 Pozostaw aktualne ustawienie bez zmian. Nie łączyć z innymi.
Parametr Wartość Opis Dodatkowe informacje
<roam> 0 Roaming wyłączony Ustawienia roamingu.
1 Opcja roamingu włączona
2 Pozostaw aktualne ustawienie bez zmian
Parametr Wartość Opis Dodatkowe informacje
<srvdomain> 0 CS_ONLY Domain, PS (data), CS (sms, voice). Tryb CS_PS jest zalecany.
1 PS_ONLY
2 CS_PS (zalecany)
3 ANY
4 Pozostaw aktualne ustawienie bez zmian


Przykłady:

Ustawienie:

AT^SYSCFG=2,2,3FFFFFFF,1,2
OK


Odczytanie wartości:

AT^SYSCFG?
^SYSCFG:14,2,3FFFFFFF,1,2

OK


Sprawdzenie dostępnych opcji

AT^SYSCFG=?
^SYSCFG: (2,13,14,16),(0-3),((2000000400380,"GSM900/GSM1800/WCDMA900/WCDMA2100"),(280000,"GSM850/GSM1900"),(3fffffff,"All bands")),(0-2),(0-4)
OK


Kompatybilne modemy

Większość modemów Huawei, oprócz najnowszych modeli oraz tych z LTE.

Osobiste