Komendy AT

Z Wiki.bez-kabli.pl

To jest dopiero zalążek strony.

Wszystkie komendy poprzedzone są prefixem AT dlatego też właściwą komendą jest to co znajduje się po tym prefixie.

TA (Terminal Adapter) TE (Terminal Equipment)

W nawiasach kwadratowych podane są wartości domyślne. UWAGA: nie zawsze są takie same w każdym urządzeniu.

Spis treści

Komendy konfiguracyjne

Komendy Call Control

Komendy Security Control

Konfiguracja wiadomości

Pozostałe komendy

Tutaj będziemy wpisywali pozostałe komendy

Osobiste