Poradniki wideo

Z Wiki.bez-kabli.pl

Spis treści

Konfiguracja połączeń:

Konfiguracja połączenia Dial-UP (2.07min)

Konfiguracja połączenia Dial-UP w Windows 7 (2.07min)

Konfiguracja połączenia Dial-UP w GNU/Linux openSUSE 12.2 (GNOME) (3.50min)

Konfiguracja połączenia Dial-UP w Ubuntu 13.04 (Unity) (3.50min)


Wymuszanie połączeń 3G/HSPA/HSPA+:

Huawei Mobile Partner / Play Online (0.35min)

Sierra Watcher (0:39min)


Ustawianie stałych adresów serwerów DNS:

Dial-UP (0.54min)

Huawei Mobile Partner / Play Online (0.57)

Sierra Watcher (1.11min)


Inne:

PING w Windows (0.35min)

TRACERT w Windows (0.47min)

Wymuszanie HSxPA /gdy są skoki UMTS<>HSxPA/ przy pomocy polecenia PING (0.42min)

Udostępnianie połączenia komórkowego za pomocą karty sieciowej LAN bez-kabli.pl (1.40min)

Osobiste