Wiki.bez-kabli.pl:Aktualności

Z Wiki.bez-kabli.pl

Miejscem do dyskusji na temat wiki.bez-kabli.pl jest ten wątek na forum dyskusyjnym www.bez-kabli.pl. Tam należy zgłaszać ewentualne problemy z funkcjonowaniem serwisu wiki.bez-kabli.pl, tam można zgłaszać wszelkie pomysły i propozycje zmian na Wiki i tam też będą publikowane wszelkie komunikaty dotyczące tego serwisu.

Osobiste